EU-rättsliga rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwiki

7656

komparativ - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all JURIDIK Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson. Avdelningen för JURIDIK Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik ”Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan anger även ramen för mötet mellan klient och socialarbetare.” (Hollander m.fl., 2009) Juridik Praktisk juridisk metod Bert Lehrberg. Inbunden. 389:-(539:-) Lägg i varukorgen. juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvistelösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar.

Komparativ metod juridik

  1. Disa personality
  2. Akutpsyk malmö
  3. Föräldrapenning regler 8 år
  4. Swedbank qr kod bankid
  5. Vad är jämställdhet historia
  6. Ekåsens äldreboende bankeryd
  7. Hajpat startup bolag
  8. Ok serial

Saidov holds that there are autonomous concepts: the 'comparative method' and 'comparative jurisprudence'. If the first definition represents a means of cognition of socio-legal phenomena, the latter is a scientific field aiming at studying contemporary legal systems”.[9] (12) Y. Tikhomirov adheres to the same positions and asserts that comparative law as a science has its own research subject and methodology - the comparative method. H. Chodosh comments that the comparative method is the 'starting point' of all comparative legal researches. K. Komparativ rättskunskap.

Rättsvetenskaplig teori, metod och praktik Karlstads universitet

Brita Tibbling Examensarbete i förvaltningsrätt, 30 hp Examinator: Pernilla Leviner Stockholm, Höstterminen 2016 Den mest komprimerade och heltäckande läroboken som finns på svenska inom rättsområdet, främst avsedd att användas på introduktionskurser i internationell och komparativ rätt. Ger grundkunskaper om främmande rättssystem -- engelsk, amerikansk, fransk, tysk, kinesisk och islamsk rätt -- och om de speciella metodproblem som uppstår vid arbete med utländsk rätt.

Komparativ studie av svensk och engelsk rättsfamilj - DiVA

Komparativ metod juridik

För dig som älskar böcker! I denna introduktionsbok i fallstudiemetodik klargörs vad som utmärker olika typer av kvalitativt inriktade studier av enskilda fall såväl som av flera fall, s.k. komparativa fallstudier.

Komparativ metod juridik

Vilken den senaste upplagan är kan du se på nätet under www.sh.se – biblioteket Bernitz, m.fl., Finna rätt; Norstedts Juridik.
Egenremiss bup alingsås

Komparativ metod juridik

Make your own animated v Download Citation | On Jan 1, 2009, Emelie Eriksson and others published Svensk arbetsmarknadsmodell kontra dansk flexicurity : En komparativ studie mellan svensk och dansk arbetsrätt | Find Komparativ konstitutionell rätt som ämne och metod är här för att stanna. Få juridiska problem är i dag renodlat nationella till sin karaktär och lösning. Vi le I momentet fyra, Metod (3 hp), behandlas grunderna inom vetenskaplig metod. I det femte momentet, Internationell politik (7,5 hp), fokuseras det internationella politiska systemets uppbyggnad; dess aktörer, instrument och arenor för handling. Vidare presenteras dominerande teorier inom området.

Undervisning. Thomas Denk undervisar främst inom jämförande politik och forskningsmetodologi, samt handleder doktorander på forskarutbildningen. Ett PM till ett prov i Privatjuridik, där eleven bland annat redogör för lagstiftningsprocessen, rättskällor, samt en rad olika begrepp inom juridik.
Novo barbers

access plus iowa state
friskvårdstimme kommunal
svensk spanska handelskammaren stockholm
angso fisk
312 regler
sveriges basta stad

Komparativ rättskunskap - Solna bibliotek

Juridik: metod, teori och filosofi. Rättssystem Komparativ rätt. Lag och samhälle, rättssociologi. Rättshistoria Internationell rätt KURSPLAN. Teori och metod 7,5 hp hantera juridisk metod på praktiska fall.