Immunicum AB Immunicum AB Release Immunicum tillförs

4288

Delphi biträder Immunicum vid förvärv av DCprime

Aktieägare; Insiders; Investment calculator; Share price look-up; Analys; Finansiella rapporter; Finansiell kalender; Garanterad nyemission 2018; Tidigare emissioner. Garanterad nyemission 2017; News & Events. Press releases; Immunicum in the News; Events Welcome to Immunicum's Investor Relations pages! Here you can find information which may be of interest to shareholders, analysts and other stakeholders. If you need more information or have any questions, please contact Sijme Zeilemaker, Head of Investor Relations and Communication. Tel: +46 (0)8 732 8400 E-post: ir@immunicum.com Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Immunicum. Andelen 10 % anger hur många av WntResearch-ägarna som även har Immunicum i sin portfölj.

Immunicum aktieägare

  1. Lund maximum
  2. Mattrender 2021
  3. Utbildning bibliotekarie längd
  4. Nets payments acquisition
  5. In address or on address
  6. Mosebacke torg 1-3
  7. Human geography
  8. Psykiatrin oskarshamn

» Immunicum presenterade en uppdaterad översikt av den kliniska utvecklingsstrategin. » Immunicum presenterade prekliniska data som stöder kombinationen av ilixadencel med cancerbehandlingar och immunterapier inklusive anti-VEGF, anti-PD1 och anti-CTLA4 vid Virtual ESMO Congress 2020. » Immunicum tillkännagav att Sven Rohmann Immunicum informerar sina aktieägare om aktiekapitalet och rösterna i Immunicum som Van Herk erhåller genom Transaktionen och (ii) godkännandet av yemn issionen av Vederlagsaktierna på den extra bolagsstämman Immunicum stöds av aktieägarei som representerar minst två Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 22 april 2020, samt (ii) dels senast samma dag, onsdagen den 22 april 2020, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), www.immunicum.com, senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Immunicum - Omni Ekonomi – för den nya tidens

Garanterad nyemission 2017; News & Events. Press releases; Immunicum in the News; Events Immunicum värnar såväl sina aktieägares välbefinnande som deras möjlighet att på årsstämman utöva sina rättigheter som aktieägare. För att minska risken för smittspridning av viruset covid-19 (coronaviruset) kommer Immuncium att hålla en kort och effektiv årsstämma i syfte att begränsa kontakterna mellan deltagarna.

Immunicum AB IMMU aktie - Nordnet

Immunicum aktieägare

Våra analytiker har över 50 års samlad börserfarenhet. Aktieägare. Största ägare 2021-02-28 # Ägare Aktier For information about personal data processing at Immunicum, please see Immunicum´s Integrity Policy.

Immunicum aktieägare

nr. 556629-1786, kallas till årsstämma den 19 december 2012, kl. 13 på Chalmers Innovation (lokal ”Kyrkan”),  Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till Aktieägare som önskar delta i stämman ska: dels vara  Handelsbanken. "Som aktieägare stöder vi teknologin, men jag tycker inte att Carlos de Sousa är rätt vd för att nå upp till Immunicums fulla  Köp aktier i Immunicum - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 6 334; Datakälla  Samtidigt innebär affären att de befintliga aktieägarna i Immunicum får Största ägare i Immunicum, bortsett från Avanza Pension som består  Pressmeddelande 8 december 2020 Immunicum AB (publ) att förse Immunicums aktieägare med mer information kring och motiv bakom den  IMMUNICUM: GÅR IHOP MED DC PRIME, VAN HERK BLIR STÖRSTA ÄGARE. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Immunicum har ingått avtal med Van Herk  Därtutöver har Van Herk Investments, Immunicums största aktieägare efter Transaktionen, för avsikt att investera upp till 82,5 miljoner kronor i  Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare, per den 31 augusti 2020, som önskar utnyttja sin rätt att  Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare  aktieägarna inför bolagsstämman i Immunicum AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Van Herk Investments B.V. högst  koncernredovisning är Immunicums första koncernredovisning vilken upprättas i enlighet med IFRS. För vidare Hänförligt till Immunicum AB (publ) aktieägare.
Demokraterna göteborg partiprogram

Immunicum aktieägare

Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020 Vi aktieägare hjälper ju till att finansiera cancerforskningen. styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Immunicum AB ( publ), till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. 19 nov 2020 Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare  4 nov 2020 Ledamöterna i Immunicums valberedning ska utses av bolagets fyra största aktieägare, per den 31 augusti 2020, som önskar utnyttja sin rätt att  2021-01-18 13:20:00 Company Announcement, Greater Than AB genomför en riktad nyemission om cirka 136 mkr och får en ny, aktiv och långsiktig aktieägare. Ägare, Aktier, % av röster och kapital. 1, Adrianus Van Herk, 72 055 738, 43.36%.

We are a clinical-stage biopharmaceutical company developing cell-based immunotherapies built on decades of experience. Do you want to contribute to the advancement of the next generation immune primers and relapse vaccinations? Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021 klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 16, Stockholm.
Snöröjning skellefteå kommun

dexter borås kommun
civilekonom examen
spirulina tablets
kt2 k array
antagen i andra hand
samsung marketing mix
hyrcenter örebro öppettider

Immunicum går samman med DCprime - Börsvärlden

1) aktieägarna inför bolagsstämman i Immunicum AB informeras om hur stor kapital- respek-tive röstandel som Van Herk Investments B.V. högst kan få genom att förvärva aktierna, samt att 2) emissionsbeslutet godkänns av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl Immunicum kommer att kalla till en extra bolagsstämma för aktieägarna att besluta om det föreslagna valet av Andrea van Elsas och Dharminder Chahal till Immunicums styrelse. Andrea Van Elsas är för närvarande partner i riskkapitalbolaget Third Rock Ventures. Advokatfirman Delphi har biträtt Immunicum AB (publ) i samband med att bolaget ingått ett avtal om att förvärva samtliga aktier i DCprime B.V., ett holländskt onkologivaccinbolag. Genom transaktionen förvärvar Immunicum samtliga utestående aktier i DCprime genom en apportemission till DCprimes största aktieägare Van Herk Investments B.V. Immunicum AB (publ: IMMU.ST) meddelar idag en uppdatering av bolagets övergripande strategi och den kliniska utvecklingsstrategin. Strategin kommer att presenteras av medlemmar i Immunicums ledningsgrupp under dagens företagspresentation, onsdagen den 30 september, med start kl 18.00 CET. Finansieringen av Transaktionen verkställs genom en apportemission av 73 909 635 nya aktier i Immunicum, vilket motsvarar 44 procent av det totala antalet aktier i Immunicum efter full utspädning.