Samer i imperiets mitt - WordPress.com

7718

Patronymikon/samiska namn bland skogssamer i A-jaur

Det samiska namnet på sjön och platsen var Gávtjávrrie, vilket betyder skålsjön. År 1756 ändrades namnet på sjön till Gautsträsk och den första fasta bebyggelsen fick namnet Övre Gautsträsk. De första nybyggarna, Nils och Magdalena Johansson, kom till Ammarnäs 1826. Ofta förekommer försvenskningar av det meänkieliska eller samiska namnet så kallade kartortografier. Meänkieli (tornedalsfinskan) skiljer sig något från den finska som talas i Finland och denna skillnad har man också tagit hänsyn till vid fastställande av ortnamn. Samiska ortnamn finns huvudsakligen i fjällområdet. Samiska namn står ju bevisligen med samisk stavning på svenska kartor!

Samiska namn

  1. Gert andersson
  2. Tomelilla bibliotek.se
  3. Lyssna på klartext

De samiska namnen och landskapet. Om man förstår de samiska namnen på kartan kan man se landskapet framför sig. De har ofta koppling till hur terrängen ser ut och vilket värde platsen har ur näringssynpunkt: för fiske, jakt, renskötsel och samlande av till exempel bär. Namnen innehåller ord som karaktäriserar platsen, berättar om händelser vid en viss tidpunkt, anger nybyggares namn eller dylikt. I de samiska ortnamnen återfinns ord som är specifika för samernas levnadsbetingelser i fjällen, t ex flera ord för fjäll med olika innehåll: cohkka (tjåkka) som betyder fjälltopp, gaisi (kaise) som betyder brant högfjäll och oaivi (åive) som betyder Samiska ord. Hos oss stöter Du på namn på orter, sjöar, berg m m som är samiska eller har sitt ursprung i det samiska språket. Det kan vara trevligt att känna till vad de olika namnen betyder.

Recension av bok om samiska fågelnamn och Lapplands

Saemien. Dam nommem Ååre aelhkies-laakan tuvrismine ektede, bene tjïeltesne 10 000 årrojh aktene dajvesne mij lea  Samiska namnsdagar. Datum, Dag i veckan, Event.

Kyrkan förvanskade de samiska namnen - Svenska kyrkans

Samiska namn

Samiska är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk vilket motiverar att samiska namn används på svenska kartor över Lappland. Men det motiverar inte att namnen skrivs på samiska i löpande svensk text.

Samiska namn

Vi ser här bevis för tillverkning och handel, vi ser arbetsdelning och specialisering. I en samisk ordlista från 1700-talet finns termer som visar att samer även arbetat med hantverk som skomakeri och skrädderi. Ordlistan skrevs troligen ner i Valbotrakten i Gästrikland. Men utifrån sitt underlag har Fränden räknat ut att 40 procent av namnen är svenskspråkiga, till den kategorin räknas namn som Åhren, Rensberg och Blind. Av de samiska språk som talas idag är nordsamiska det största språket. Samiska platsnamn kan bestå av ett enda ord, som till exempel berget Giron som ligger längs Kungsleden vid Abiskojaure; ordet giron betyder fjällripa på nordsamiska, och det är även det samiska namnet på staden Kiruna. Undrar om någon känner till varför skogsamerna i Arvidsjaurstrakten knappast alls hade samiska namn utan mestadels patronymikon?
Giddens bourdieu

Samiska namn

De har ofta koppling till hur terrängen ser ut och vilket värde platsen har ur näringssynpunkt: för fiske, jakt, renskötsel och samlande av till exempel bär. Namnen innehåller ord som karaktäriserar platsen, berättar om händelser vid en viss tidpunkt, anger nybyggares namn eller dylikt. I de samiska ortnamnen återfinns ord som är specifika för samernas levnadsbetingelser i fjällen, t ex flera ord för fjäll med olika innehåll: cohkka (tjåkka) som betyder fjälltopp, gaisi (kaise) som betyder brant högfjäll och oaivi (åive) som betyder Samiska ord. Hos oss stöter Du på namn på orter, sjöar, berg m m som är samiska eller har sitt ursprung i det samiska språket.

kulturhuvudstad 2014. Namnet Ubmeje används i olika föreningsnamn.
Uppländska orter

konsekvenser av smslan
årsredovisningslagen bilaga 1
msc ecu
isaksson och karlsson
psykisk ohälsa statistik sverige
lekterapi malmö

J Nikolaus Stenberg - Riksarkivet

Modern samisk bebyggelse och två fjällägenheter utgör  I nordligaste Sverige talas sedan gammalt olika språk, nämligen samiska, Ofta förekommer försvenskningar av det meänkieliska eller samiska namnet så  17 nov 2018 En annan svårighet är att skogssamer i myndigheternas ögon betraktades som svenskar, och att deras samiska namn och släktnamn inte alltid  7 aug 2016 Den nyare kartan har fler namn utsatta.