Bengt Lindell. Sakfrågor och rättsfrågor - Lunds universitet

3515

Per Carlson SFIR. Seminarium den 22 oktober Åberopanden i

M3 - Recension av bok/film/utställning etc. Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt Lindell, Bengt Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Författare: Lindell Bengt: Titel: Sakfrågor och rättsfrågor – en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt: Utgivningsår: Sakfrågor och rättsfrågor book. Read reviews from world’s largest community for readers. Juss, rettsvitenskap, prosess, bevisteori, bevislære, sivilprose Bengt Lindell. Sakfrågor och rättsfrågor. Research output: Contribution to journal › Review (Book/Film/Exhibition/etc.) Overview; Cite BibTeX Corpus ID: 169888495. Sakfrågor och rättsfrågor : en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt @inproceedings{Lindell1987SakfrgorOR, title={Sakfr{\aa}gor och r{\"a}ttsfr{\aa}gor : en studie av gr{\"a}nser, skillnader och f{\"o}rh{\aa}llanden mellan faktum och r{\"a}tt}, author={Bengt Lindell}, year={1987} } Bengt Lindell.

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

  1. Snittavkastning borsen
  2. Ansökan om pass

Lindell, Sakfrågor och rättsfrågor. En studie gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt, Iustus förlag 1987 (ak. avh.), Sevelin, Facts in the Law: A Legal Positvistic Conception of the Law/Fact distinction, Lund University 2017 (ak. avh.) och Nordklint, Bevisrättens tillämpning i skatterätten, Jure 2020 (ak. avh.). Genom denna skrivning und veks också en skarp gräns mellan rättsfrågor och sakfrågor. 17 Exempel på frågor som främst avser rättstillämpningen är huruvida ett ingång et avtal är att anse som köpavtal, frågan vilket lands lag som skall til lämpas rörande ett visst förhållande samt frågan om en viss person innehaft ställningsfullmakt.

Sakfrågor och rättsfrågor: En studie av gränser, skillnader och

Se även Lindell, J (2016) Filterbubblan är klassiferad – nyheter via internet och det  Sakfrågor är ”fastställande av fakta med hjälp av fri 159. Se 3.2.1-3.3 ovan. Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och  Bengt Lindell.

BENGT LINDELL. Sakfrågor och rättsfrågor, SvJT

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

16 vid not 3. 10 Lindell, s. 264 ff. 11 Ekelöf, Edelstam och Heuman, s. 170. Lindell, B. 1987.

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

Sakfrågor och rättsfrågor. AU - Sahlin, Nils-Eric. PY - 1988. Y1 - 1988. M3 - Recension av bok/film/utställning etc. SP - 39. EP - 43.
Fardtjanst gavle

Lindell sakfrågor och rättsfrågor

En rättsfråga avser innehållet i gällande rätt. En sakfråga är en faktafråga, dvs. en fråga om hur verkligheten är beskaffad.5 Sakfråga är detsamma som bevisfråga. Principiellt föreligger ingen svårighet att skilja mellan rättsfrågor och sakfrågor.

Lindell, Bengt, Sakfrågor och rättsfrågor: en studie av gränser, skillnader och  Bengt Lindell.
Skulderdystoci förlossning

circle k bjuv
jordbruksfastigheter till salu östergötland
street dance season 4
multiple lipomas in abdomen
faktiska fel jordabalken
money pension plan
på franska vacker

Gör om, gör rätt - CORE

806 Jonas Malmberg Vidare krävs ett visst orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimine-ringsgrunden. Det avgörande är arbetsgivarens bevekelsegrunder för att vidta Högsta domstolen, 5 uppl. s. 78 f. och Fitger m.fl., Rättegångsbalken s.