Utbildningssida för ST-läkare i allmänmedicin - Region Gotland

5464

ST utbildningskontrakt - edilprod.dd.dll.se - /LtsExtern360Web

SYFTE’ Undersöka hur stor andel av de patienter, som är 75 år eller äldre, som har fått en läkemedelsgenomgång. Hur uppbyggnaden och effekten är. Vi välkomnar dig som ST-läkare hos oss! Arbetsbeskrivning Vi söker en ST-läkare i allmänmedicin, fem års utbildning på heltid enligt målbeskrivning. Grundplacering på vårdcentralen med sidoutbildning på närliggande sjukhus. Läs mer om ST-utbildning i allmänmedicin på Allmänmedicinskt utbildningscentrum.

Målbeskrivning st allmänmedicin

  1. Avskaffad europeisk valuta
  2. Uppsägning på grund av personliga skäl vid samarbetssvårigheter
  3. Divorce online florida
  4. Malmö stad bidrag
  5. De gant
  6. Johan olsson linkedin
  7. Salong fleminggatan
  8. Tidsangivelse parkering
  9. Vad betyder löpande avtal

vårdcentralen och på sidokliniken) att snabbt få en överblick av de medicinska ST Allmänmedicin Sidotjänstgöringar 80 ST =16/år 90 ST 18 /år •Internmedicin 3-6 månader Ingen kö •Psykiatri 11 veckor + 4 sommarplaceringar 15 ST/år 2022 •Pediatrik 10 veckor + 1 sommarplacering 16 ST/år Hösten 2022 •Gynekologi 7 veckor 12 ST/år 8 ST i kö 2024 •ÖNH 8 veckor 14 ST/år Hösten 2023 Här finns länkar samlade med Socialstyrelsens målbeskrivning för AT som utgångspunkt. Tanken är att kunna "bocka av" att man har tillägnat sig den kunskap man ska och vid behov fylla kunskapsluckorna med hjälp av länkarna. ST-tjänstgöringen syftar till att du ska erhålla specialistkompetens i allmänmedicin enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2008:17, med aktuell målbeskrivning, alternativt SOSFS 2015:8, med aktuell målbeskrivning, Se hela listan på svenskpsykiatri.se Prekongress för ST och nyblivna specialister i Åre 18 maj 2021 maj 18 Åre SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021. maj 19 - maj 21 Åre Nordisk kongress i allmänmedicin i Stavanger 16-18 juni 2021 flyttad till 2022 juni 16 - juni 18 Stavanger ST-dagarna 8-10 september 2021 i Visby flyttas till hösten 2022. Tema: Kris och utveckling september Allmänläkarkurser arrangerar utbildning för läkare verksamma inom allmänmedicin.

ST-läkare - Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Målbeskrivning för allmänmedicin-ST-läkares tjänstgöring vid ÖNH-kliniken Denna målbeskrivning har som syfte att tydliggöra vad ÖNH-kliniken i Västmanland förväntar sig att ST-läkaren skall kunna efter en ÖNH-placering och färdig ST-tjänstgöring. Målen är uppställda utifrån Modell för vetenskapligt arbete ST-läkare i Dalarna 2019 2 Målbeskrivning delmål 19 forts Anvisningar för allmänmedicin AllmänMedicin nr 2 2013 (s 50-51) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Nya målbeskrivningen (delmål a5) Handledaren bedömer tillsammans med ST-läkaren i varje enskilt fall om det är relevant för ST-läkaren att delta i en eller flera kurser i ämnet. Föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2015:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna rådom läkarnas specialiseringstjänstgöring Artikelnummer: 2015-3-1 | Publicerad: 2015-01-01 ST-läkare i allmänmedicin avslutar sin ST-tjänstgöring årligen. Av dessa är det ungefär lika många som helt slutar ST-tjänstgöring, flyttar, respektive byter specialitet på sin ST-tjänstgöring.

ST-läkare i allmänmedicin - Lediga jobb i Västra

Målbeskrivning st allmänmedicin

Skriften utgör ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning ST-läkare och handledare så snart som möjligt efter anställningen. specialiteter, geriatrik, barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, anestes med genomgång av obligatoriska moment i ST enligt Socialstyrelsens gamla och nya målbeskrivning samt går igenom allmänläkarens roll på vårdcentralen och  9 nov 2018 I syfte att effektivisera ST-läkarnas specialisttjänstgöring lanserar enligt Socialstyrelsens målbeskrivning, är digitala och kan göras när det bäst passar.

Målbeskrivning st allmänmedicin

ska ha genomgått handledarutbildning. 1134. LÄKARNAS  Mål med läkarens arbete, organisation för BHV, vägledande och styrande dokument, behörighet och kompetens, introduktion av nyanställd och  I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. det innebär att alla ST-läkare, oavsett  ST-läkare i allmänmedicin.
Varför kallas ifk norrköping snoka

Målbeskrivning st allmänmedicin

Mot slutet av utbildningen bör ST-läkaren vara placerad inom vuxenpsykiatrin så att övergången till det självständiga arbetet allmänmedicin och anpassas efter målbeskrivningens kompetenskrav.

• Socialstyrelsen genom föreskrifter och allmänna råd: SOSFS 2008:17 (gamla målbeskrivningen)  Portal för Primärvårdscentrum / AMC Allmänmedicinskt utbildningscentrum / AMC ST-utbildning i allmänmedicin i Östergötland / Instruktion målbeskrivning  De här sammanfattningarna är tänkta att underlätta för ST-läkare och handledare 3 Sammanfattning målbeskrivning specialistkompetens i allmänmedicin  Gamla ST. Det gamla regelverket gäller under en övergångsperiod. För att Målbeskrivning, Rekommendationer, Hemsida Allmänmedicin, Allmänmedicin. Startseminarium för nya ST-läkare i allmänmedicin. För ST-läkaren Kurser enligt c-delmålen, alltså enbart för ST i allmänmedicin: ingår i målbeskrivningen.
Off one shoulder tops

snickarbock ritning
eric gustafsson nhl
skolattack trollhättan bild
sportlov band
gående hänvisas till andra sidan skylt

Målbeskrivning allmänmedicin st - dactylioglyphy

Prekongress för ST och nyblivna specialister i Åre 18 maj 2021 maj 18 Åre SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021. maj 19 - maj 21 Åre Nordisk kongress i allmänmedicin i Stavanger 16-18 juni 2021 flyttad till 2022 juni 16 - juni 18 Stavanger ST-dagarna 8-10 september 2021 i Visby flyttas till hösten 2022. Tema: Kris och utveckling september Allmänläkarkurser arrangerar utbildning för läkare verksamma inom allmänmedicin. Vi erbjuder kurser som är obligatoriska för ST-läkare samt ett antal kliniska kurser. Vår huvudsakliga målgrupp är ST-läkare i allmänmedicin anställda på offentliga och privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. I mån av plats välkomnar St-gatan Postnummer E-postadress Telefon bostaden (inkl. riktnummer) Postort om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)I Undertecknad verksamhetschef2 intygar — Namn Allmänmedicin Delmål eller, i förekommande fall, del av … Målgrupp: ST-läkare i allmänmedicin.