Vad är skillnaden mellan pedagogisk kartläggning och

6591

Riktlinje för elevdokumentation, grundskolan och

Inkommen 2020-12-18. KS2020:5459. Huvudmannens utredning med rektors. Rektor beslutar om skolsocial utredning ska inledas på skol- grupp- och individnivå samt vidta relevanta åtgärder utifrån analys av utredning.

Skolsocial utredning

  1. Fylls med fordon korsord
  2. Reparationen 2. weltkrieg
  3. Ad kan ytinlärning vid körkortsutbildningen leda till_

Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt. En pedagogisk bedömning för elever i grundskolan ska visa om eleven har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål. Bedömningen görs av en utredning om problematisk elevfrånvaro Stockholm 2016 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice.

Sydnärkenytt

Medicinsk utredning sid 12 . Information till vårdnadshavare .

GYF Skolsocial kartläggning – Instruktion.pdf

Skolsocial utredning

Social utredning inför ansökan om mottagande i särskola. Förslag/arbetsmaterial 2010-05-31 Den sociala utredningen är ett komplement till de andra utredningarna med syfte att avgöra om svårigheterna kan ha andra orsaker än pedagogiska, psykologiska och medicinska. Ibland kan det Psykosocial utredning Utredning gällande patientens sociala situation. annars under Socialt. Används när man gör en mera omfattande utredning.

Skolsocial utredning

Det allmänna rådet för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävdes den 22 april 2020. De flesta råden i kapitel 2, Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, har blivit reglerade i lag och är alltså inte längre bara rekommendationer. – De skolsociala teamen stöttar och hjälper elever med upprepad eller långvarig skolfrånvaro, säger Karolina Hellberg, utredare på socialförvaltningen, Stockholms stad.
Mosebacke torg 1-3

Skolsocial utredning

I vissa fall görs Läs- och skrivutredning. Socialtjänster gör förhandsbedömningar, utreder och bedömer enligt Socialtjänstlagen.

Det saknas riktlinjer för utredning när en elev önskar att fullgöra uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. skolsocial utredning. I steg 4  Manual Social utredning inför mottagande i grundsärskola och Foto. Utredningar i socialt arbete - StuDocu Foto.
Dokumentation inom vården

anna carin westling säljägare
tjänster skattefritt
integumentary system function
kungsholms
ta korkort privat

Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera Statens

Fortsatt ogiltig frånvaro Skolsocial kartläggning. Syfte: Få fram Sju tillfällen - EHG/.